Verkopen

WeVa-Vastgoed staat voor een zorgeloze, persoonlijke en professionele verkoop van uw vastgoed. Vanaf dag 1 van de verkoop tot de dag van het verlijden van de notariële akte staan wij u bij in dit proces. Via een verkoopsgericht stappenplan brengen wij uw verkoop tot een goed einde!

Stap 1: verkennend besprek

Bij het eerste verkennend gesprek maakt u kennis met de zaakvoerster van het kantoor en de manier van werken. Wij brengen een bezoek aan de te verkopen eigendom en brengen de sterktes en zwakten van uw eigendom in kaart.  Samen met u zullen we de juiste verkoopprijs en verkoopstrategie bepalen om uw eigendom aan de man te brengen. Vanaf dag 1 zal alle contact gebeuren met één zelfde contactpersoon, 1 iemand die het volledige dossier van A tot Z kent en opvolgt!

Stap 2 : opstellen verkoopdossier 

WeVa-Vastgoed stelt nadien een volledige gegrond verkoopsdossier samen. Alle nodige attesten en bijkomende informatie wordt door ons aangevraagd.  Zo kunnen wij elke kandidaat koper volledig correct informeren. Als makelaar denken we mee met de noden en behoeften van kandidaat-kopers en geven we hen een klare kijk op alle mogelijkheden dat uw eigendom te bieden heeft.

Stap 3: gerichte publiciteitscampagne

Onze website, ons klantenbestand en alle mogelijke mediakanalen worden ingezet om uw woning aan een zo groot mogelijk publiek voor te stellen. Zowel de klassieke gedrukte pers, alsook de sociale media worden aangewend om uw vastgoed zo vaak mogelijk in de kijker te plaatsen.  Uw woning wordt in kaart gebracht door professionele foto’s die bij elke verandering aan de eigendom aangepast zullen worden.

Stap 4: verkoop van uw vastgoed

Wanneer uw woning een nieuwe eigenaar gevonden heeft wordt er een professionele verkoopovereenkomst opgesteld in samenspraak met u en uw notaris.

Wanneer u uw eigendom met WeVa-Vastgoed verkoopt, stopt onze samenwerking niet bij de compromis. Tijdens de periode tussen ondertekening van de compromis en de akte, blijven wij ter beschikking voor al uw vragen. Bij de akte is uw dossierbeheerder aan uw zijde zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bij de akte overhandigt WeVa-Vastgoed  samen met u de sleutel en de nodige attesten aan de nieuwe eigenaar.

Wenst u uw eigendom op deze manier te verkopen? Neem dan spoedig contact op!