Bereken de kosten

De aankoopsom van een woning of een appartement ligt behoorlijk hoog. Op die prijs zijn in Vlaanderen bovendien 10 procent registratierechten verschuldigd. Enkel voor woningen en appartementen met een laag kadastraal inkomen kan de koper onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een verlaagd tarief – het klein beschrijf. Voor de aankoop van een nieuwbouw zijn de instapkosten nog hoger. De koper betaalt 10 of 12,5 procent registratierechten op de grond en 21 procent btw op de bouw. Die belasting kan zelfs oplopen tot 21 procent btw op het totale bedrag, als de grond en het gebouw worden verkocht door dezelfde eigenaar. Al die kosten moeten nog worden verhoogd met de notariskosten, de kredietkosten en de dossierkosten.

Het is ook belangrijk rekening te houden met onderhoudskosten. De onderhoudskosten worden het beste begroot op een maand huur per jaar. Voor oudere woningen en appartementen is het raadzaam uit te gaan van twee maanden huur.

Fiscaal voordeel voor de kapitaalaflossingen

Voor een tweede woning, kan men geen aanspraak maken op de fiscaal interessante woonbonus of de aftrek eigen en enige woning. Toch kunnen de kapitaalaflossingen die worden betaald aan de bank beperkt fiscaal in mindering worden gebracht. De voorwaarde is dat de lening minstens tien jaar loopt en wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving.

Het maximum van de kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering, bedraagt 2200 euro per medelener en per jaar (bedrag geldig voor het inkomstenjaar 2012). Het eigenlijke belastingvoordeel bedraagt 30 procent van dat bedrag.

Fiscaal voordeel voor de intresten

De intresten die voor een tweede woning worden betaald aan de bank, zijn aftrekbaar van het totale onroerend inkomen van de ontlener(s). Bij een verhuur voor woondoeleinden, wordt men niet belast op de ontvangen huurinkomsten, maar op het geïndexeerde kadastraal inkomen van het appartement, verhoogd met 40 procent.

Mikken op meerwaarde

De voorbije jaren steeg de waarde van appartementen gemiddeld met 6,7 procent per jaar. Als de eigenaars hun appartement na meer dan vijf jaar verkopen, worden ze niet belast op de meerwaarde, op voorwaarde dat “de verkoop kadert binnen de normale verrichtingen van beheer van het privévermogen”. Verkopen ze hun appartement binnen de vijf jaar na de aankoop, dan wordt de meerwaarde belast tegen 16,5 procent.

De conclusie is alvast de volgende. Vastgoed is een interessante belegging als je de woning of het appartement voldoende lang – minstens tien jaar – aanhoudt. Het duurt enkele jaren voordat de kosten die gepaard gaan met de aankoop worden terugverdiend. Een vastgoedinvestering brengt aan het begin de grootste kosten met zich mee.

Bron: Moneytalk. klik hier voor het volledige artikel

28/11/2015